Tante Dientje en het milieu.

Milieurisico’s*

In de wet is bepaald dat alle oppervlakteactieve stoffen die in was- en reinigingsmiddelen gebruikt worden biologisch afbreekbaar moeten zijn. 

Hoe zit het met de claims inzake biologische afbreekbaarheid?
De volledige biologische afbreekbaarheid van de oppervlakteactieve stoffen in alle was- en schoonmaakmiddelen is in Europa wettelijk geregeld. 

Waar vindt biologische afbraak eigenlijk plaats en hoe snel gaat dat?
Voor biologische afbraak zijn micro-organismen (bacteriën) nodig die oppervlakteactieve stoffen kunnen gebruiken voor hun energievoorziening. In de praktijk gebeurt dit meestal in de waterzuiveringsinstallatie. In biologische waterzuiveringsinstallaties is de concentratie van micro-organismen zeer hoog en gaat de biologische afbraak snel. De mate waarin en de snelheid waarmee dat gebeurt, hangen af van factoren als doorlooptijd van het afvalwater in de installatie en de doelmatigheid waarmee deze werkt.

In 1994 is er in Nederland door de industrie en de overheid gezamenlijk een zeer uitgebreid onderzoek gedaan naar het gedrag van de voornnaamste wasactieve stoffen die in was- en reinigingsmiddelen worden gebruikt. Uit dit onderzoek bleek dat deze stoffen voor meer dan 99% uit het afvalwater worden verwijderd. De concentraties in het oppervlaktewater worden daarmee zo laag, dat er geen nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten zijn.  De zuiveringsinstallaties spelen een belang rijke rol bij de verwijdering. Een deel van de wasactieve stoffen wordt via he chting aan vaste deeltjes door de zuiveringsinstallatie verwijderd.

Alle gebruikte wasactieve stoffen (inclusief zeep) zijn toxisch dus giftig voor waterorganismen. Gooi daarom ook nooit onverdund was- of reinigingsmiddel in het oppervlaktewater.
Overigens vinden de vissen en planten het ook niet leuk als u een biologisch afbreekbaar schoonmaakmiddel of wasmiddel in de sloot gooit. 

*bron o.a. www.isditproductveilig.nl